fionialocker

24/7 lægeordineret medicin til alle borgere

Der bliver flere og flere ældre de kommende år. Og dermed er der også flere, der bliver afhængig af hjælp i dagligdagen. Også til at få udleveret nødvendig akut medicin.

Baggrund

FioniaLocker opfylder et behov for øjeblikkelig udlevering af akut lægeordineret medicin til alle borgere – og især til de svageste i vores samfund. Alle de borgere, der i dagligdagen er dybt afhængige af andre og som derfor bor på plejehjem eller får den nødvendige hjælp via hjemmeplejeordningen.

Der bliver flere og flere ældre de kommende år, og flere, der bliver afhængige af hjælp i dagligdagen. Også til at få udleveret nødvendig akut medicin. FioniaLocker skærer behovet for afhentning af medicin på lægehuset eller apoteket bort, idet medicinen opbevares i et aflåst skab lokalt, og dermed reduceres tiden fra diagnosen stilles til behandlingen kan igangsættes markant. En tid, der først og fremmest har stor betydning for patientens helbredelse, men også for personalets arbejde og i sidste ende for samfundsøkonomien.

FioniaLocker kan kun benyttes af akkrediterede sygeplejersker og kun efter lægegodkendelse. Løsningen består af et patenteret aflåst skab med en specialudviklet åbne/lukkemekanisme, der åbner skabet automatisk uden berøring, og en app.

FioniaLocker giver sikker og forsvarlig opbevaring af medicin og sikkerhed for udlevering af korrekt medicin, idet skabet udelukkende giver adgang til den medicin og den mængde, der er ordineret til den enkelte patient. Løsningen minimerer desuden smitterisikoen under håndtering og udlevering af medicin til patienterne, ligesom risikoen for indbrud minimeres.

Mission

FioniaLocker skaber værdi for patienter, sundhedspersonale og samfund.

FioniaLocker (patent anmeldt) gør udlevering af medicin lettere og hurtigere til gavn for patienter og sundhedspersonale – og til gavn for samfundet, idet hurtig patientbehandling sparer tid og penge. Patienter får hurtigere igangsat den nødvendige behandling, undgår forværret sygdomsforløb og kommer hurtigere i bedring. Ved øjeblikkelig udlevering af medicinen sparer læger og sygeplejersker tid på transport og unødig venten. Risiko for fejl i processen og uhensigtsmæssig opbevaring af medicin minimeres.

Hurtig adgang til medicin er vigtigt for alle patienter, men især for de svageste. FioniaLocker kan være med til at sikre sundhed og lindring for de svageste i vores samfund – og alle andre. Når patienter kommer hurtigere i behandling og i bedring, eskalering af sygdomsforløb undgås, fejl minimeres og læger og sygeplejersker sparer tid i processen, reduceres sundhedsvæsenets omkostninger.

Kort sagt: Det er vores mission at minimere ressourcespild i sundhedssektoren og – vigtigt af alt – at sikre hurtig behandling til de mennesker i vores samfund, der har mest brug for det.

FioniaLocker in action

Åse - en virkelig (men anonymiseret) case

Åse er som 41.000 andre danskere over 65 år dybt afhængig af hjælp i hverdagen og bor derfor på plejehjem. Ca. halvdelen af plejehjemsbeboerne har én eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom. Dette gælder også Åse, og hun har svært
ved at sætte ord på, hvordan hun har det.

Åse er beboer på Åhaven Plejehjem i Fjerritslev, 20 km uden for Odense. Et af Danmarks ca. 950 plejehjem. Plejehjemsbeboere har et højere medicinforbrug, større kontakt til læge og flere indlæggelser end jævnaldrende, der ikke bor på plejehjem.

En morgen vil Åse ikke ud af sengen. Personalet har et par døgn bemærket, at Åse er mere urolig, og hun har haft vanskeligere ved at finde rundt end normalt. Åse spørger til sin mand, der har været død i et par år, og nattevagten har måttet følge hende i seng, efter at hun har været på vej ind til naboen. Sygeplejersken undersøger Åse, måler vitalparametre og får mistanke om blærebetændelse. Der tages en urinprøve, som sendes til det nærliggende lægehus til første indledende undersøgelse, og lægehuset sender desuden prøven til videreundersøgelse på sygehuset.

Samme dag kl. 14:30 bekræftes det fra lægehuset, at Åse har blærebetændelse. Åses tilstand er i mellemtiden forværret, og hun sættes i straks-behandling med antibiotika. Men hvordan fremskaffer plejehjemmet medicinen til Åse? Plejehjem må ikke opbevare medicin til fælles brug, og det nærmeste apotek ligger 7 km væk.

Bud, taxi, pårørende eller personale i private biler?

Bud og taxi udelukkes pga. betalingen, Åses søn, John, bor i Odense, men er på arbejde og har 21 km i transport. Personalet kan ikke undværes på plejehjemmet i de 30-45 minutter det tager at hente medicinen, og i øvrigt ville de bryde overenskomst, forsikringer mv., hvis de kørte i egne biler. Konklusionen bliver at vente til næste dag, hvor plejehjemmets øvrige medicin bringes med bud fra apoteket.

I løbet af natten bliver Åses tilstand væsentlig forværret. Hun bliver delirisk og vagtlægen tilkaldes. Åse bliver indlagt på sygehuset, får antibiotika, beroligende medicin og fast vagt. Hun udskrives 24 timer senere.

Med medicinen tilgængelig lokalt på plejehjemmet vha. FioniaLocker havde Åse fået sin medicin allerede kl. 14:30 og Åse, personalet og de pårørende var ikke blevet belastet af Åses forværrede tilstand ligesom akutberedskabet i form af vagtlæge, ambulance og sygehus kunne have været brugt på andre borgere.

(Kilde: Åses historie er fra det virkelige liv, navn mv. er ændret. Tal er fra www.ældresagen.dk)